שינוי מדיניות

בין העוזבים את החברה החרדית ישנם בעלי משפחות, שעצם עזיבתם גוררת את פירוק התא המשפחתי, בדמות הליך גירושין.
הליך זה מלווה לא פעם בניכור הורי וקהילתי קשה, שמטרתו לנתק את הקשר בין העוזב לבין ילדיו. כל אלה הופכים את הליך סכסוך הגירושין לסכסוך מורכב ורווי מתחים, המכונה "סכסוך בעצימות גבוהה".
למערכות המשפט והרווחה תפקיד מרכזי וקריטי בניהול סכסוך הגירושין בעצימות גבוהה בכלל, וכן בסיוע במניעת ניתוק הקשר בין ההורה שעזב את החברה החרדית ובין ילדיו בפרט. אף על פי שהתופעה קיימת כבר שנים רבות, אין במדינת ישראל מדיניות מוגדרת המתייחסת למצוקת עוזבי החברה החרדית. לכן אנו פועלים לשינוי האקלים המשפטי והסוציאלי הקיים בתחום דיני המשפחה בישראל, כך שעזיבת החברה החרדית לא תגרור בהכרח ניתוק קשר בין הילדים ובין ההורה שעזב.

גדילת החברה החרדית בעשורים הקרובים

14% - שיעור העוזבים את החברה החרדית בגילאי 64-20