קול המהפך – ייצוג יוצאים בבתי הדין והמשפט

עו"ד ניר כחלון

אני מייצג בתיקי משפחה בבתי המשפט ובבתי הדין הרבניים. לפני מספר שנים הגיע למשרדי יוצא מהציבור החרדי, עוד בלבוש חרדי מלא. נחשפתי לראשונה לעולמם של האנוסים והיוצאים. מדובר בעולם מרתק ומלא אתגרים. מאז ועד היום אני מייצג עשרות יוצאים, בעיקר במחלוקות הקשורות בילדים המשותפים עם ההורה שנותר בקהילת המקור.

האתגר בייצוג שכזה גדול מאוד. יש להביא את קולו של אדם שהשקפת עולמו השתנתה. עמדתו שונה כעת ב- 180 מעלות מהעמדה של ההורה השני, החרדי. ברוב המקרים השקפתו שונה מהשקפתו של הקטין ובוודאי ששונה בתכלית מדרך החינוך אותה הוא מקבל במסגרות החינוך.

הקונפליקט העמוק המצוי בלב הסכסוך המשפטי אינו מאפשר "התגמשות", דבר רצוי ונכון בתיק משפחה. אי הגמישות של כל אחד מהצדדים, ובעיקר של הצד החרדי מביא להליכים משפטיים ארוכים ומורכבים.

כתגובת נגד ליציאה מהעולם החרדי, הצד שנותר בקהילה מקשיח עמדותיו ואף מקצין דרכו הדתית. פעמים רבות ההורה החרדי מוסר את ההחלטות אודות "טובת ילדיו" לגורמים שונים (עסקנים) אשר "מנהלים" את התיק. אפילו המו"מ והניסיון להביא לפתרון נעשה אל מול אותם הגורמים ולא מול ההורה. התרחקותו של ההורה החרדי מהכרעות אודות טובת ילדיו מעמידה קשיים רבים ויוצרת חיץ. ההורים לא משתפים פעולה, ובמקרים מסויימים אף חל איסור על ההורה החרדי לעמוד בקשר עם ההורה היוצא. 

מדובר בהתנהלות מוטעית מיסודה. הורה חייב לקבל החלטות עבור ילדיו ולא למסור שיקול דעתו ההורית למאן דהוא. להתנהלות שכזו מחיר כבד אותו משלמים הילדים. על עורך הדין המייצג לנסות ולהביא את ההורה החרדי אל קדמת הבמה, אם באמצעות בית המשפט או בית הדין הרבני (באמצעות ריבוי דיונים ואנשי מקצוע), על מנת שהפתרון או לפחות התיאום יבוא מההורים עצמם.

מנגד, במקרים רבים גם יוצאים עושים טעויות משמעותיות. על מנת להבין את עולמו של היוצא יש להבין את הלך הרוח בו הוא מצוי. אותו אדם חש כלוא בתוך קהילה לא לו. היוצא קיים לאורך תקופה ארוכה דפוסי התנהגות אינטנסיביים, יומיומיים אשר נוכחים כמעט בכל רגע בחייו, אך עשה זאת תוך כפייה ממש. היציאה לעיתים מלווה בפורקן, בשחרור וברצון עז לחוות חופש. האיזון בין התחושה החופשית (בליווי תחושות קשות אחרות) לבין קיום הורות חרדית לכל דבר לקטינים מביא לקונפליקט לא פשוט. במקרים מסוימים מבקש היוצא לחשוף את ילדיו לחייו "החדשים". מחד הדבר טבעי ונראה כי כל הורה מבקש לשים את ילדיו כחלק מחייו, ומאידך הדבר עלול לפגוע בקטין ואף להביא לתגובה קשה ובלתי מידתית מצד ההורה החרדי. 

ניקח למשל מקרה בו ההורה היוצא הדליק גז בשבת והכין לילדיו החרדים חביתה. הילדים נסערו ולא ידעו את נפשם, הדבר עמד בסתירה מוחלטת עם אורחות חייהם ועם מסגרות החינוך שלהם. משנודע הדבר להורה החרדי (כבר עם צאת השבת) נסללה הדרך למכבש לחצים אדיר על הילדים, שלא להסכים ללכת לאביהם יותר. הילדים חוו הסתה קשה מצד האם, מצד משפחתה, מצד מסגרות החינוך ואפילו מצד משפחתו של האב עצמו. לימים התקיים נתק מוחלט בין האב לילדיו. ברור כי המקרה מורכב הרבה יותר מאותה חביתה בשבת, ברם הדבר מסמל את קו פרשת המים בקשר שבין האב לילדיו.

המלצתנו להורים, בדגש על הורים היוצאים מהקהילה החרדית, היא לבצע הדרכת הורים על מנת להבין את הקשיים של ילדיהם אגב התהליך שהם עוברים.

על עורך הדין המייצג לנסות ולהבין את המקום בו מצוי הלקוח שלו אל מול הצד השני ואל מול ילדיו. האתגר הוא להשפיע על היוצא מחד על מנת שבהתנהלותו לא יפגע חלילה בילדיו או בקשר שלהם עימו, אך בה בעת להבהיר כי במקרים רבים מטרתו של הצד החרדי הינה ניתוק ההורה היוצא מחיי הילדים, ניסיון שאין להשלים איתו לעולם.

דילוג לתוכן